برخی دیگر از پروژه های انجام شده توسط این شرکت :
 • 1- طراحی و مشاوره BMS برج اداری – تجاری میزان
 • 2- برج مسکونی آرمیتاژ هاشمیه
 • 3- ساختمان اداری شرکت پاریز شرق
 • 4- ساختمان مسکونی فرشته
 • 5- ساختمان مسکونی نگین قائم
 • 6- ساختمان مسکونی خورشید گلشن
 • 7- ساختمان مسکونی فرهاد – تحکیم سازان
 • 8- ساختمان میکونی رامش – بزرگمهر16
 • 9- ساختمان میکونی مهندس هاشمیان
 • 10- ساختمان ویلایی شهرک نگین
 • 11- ساختمان مسکونی دکتر زنجیری
 • 12- ساختمان ویلایی درویشی
 • 13- ساختمان فرخی 8 – کفایتی
 • 14- ساختمان مسکونی فکوری – حسینی
 • 15- ساختمان مسکونی مهندس آیتی
 • 16- ساختمان مسکونی سامان
 • 16- ساختمان مسکونی دکتر جلال زاده
 • و ...

طراحی سایت توسط شرکت پاساوان